DIANA – NATOV POSPEŠEVALNIK INOVACIJ

V obdobju večjih sprememb na varnostnem področju s poudarkom na zadnjem desetletju je v Natu nastala nova pobuda, ki je bila poimenovana Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic ali na kratko DIANA. Za splošno javnost je zanimiva njena širina vzpodbujanja inovacij. Njen glavni cilj pa je vzpodbujanje k inovativnostim v najširšem mogočem spektru, torej k takim, ki se najpogosteje pojavljajo na komercialnih trgih ter bi lahko bile uporabne tudi za obrambno-varnostne namene. Gre za tako imenovano potencialno dvojno rabo.

Med pomembnimi novostmi Natovega pospeševalnika inovacij so testni centri, mreža inovacij, storitve za hitro vpeljavo inovacij, varna podatkovna baza inovacij in regionalne pisarne. Testni centri so namenjeni za preizkušanje, vrednotenje in potrjevanje novih konceptov ter tehnologij. Lahko so del univerz, državnih programov ali podjetij. Pomembno je, da zagotavljajo okolje, v katerem je mogoče doseči nove standarde in preizkušanja, povezljivost, odgovornost ter varnost pa so sestavni del njihovega delovanja. Njihova usmeritev delovanja mora biti osredotočena na uporabnika. Mreža inovacij pospeševalnika bo združevala inovatorje in njihove inovacije iz posameznih držav članic z drugimi inovatorji, ki bodo del te mreže, tako, da bo med njimi mogoča večja povezljivost, posledično pa bodo inovacije pripomogle k večji uporabnosti.

Vsebine, ki jih je Natov pospeševalnik inovacij izbral kot prednostne in h katerim želi vzpodbuditi največ potencialnih inovatorjev za nadaljnji razvoj, so širjenje informacij in njihova zaščita, energijska odpornost, zdravje ljudi in pripravljenost, zaznavanje in nadzor, interoperabilnost, zaščita pred brezpilotnimi napravami ter varnost logističnih in oskrbovalnih verig. Vsi, ki jih vzpodbujanje inovacij v zavezništvu še dodatno zanima, lahko o tej temi več izvedo na novo vzpostavljeni spletni strani z naslovom DIANA na spletnih straneh Nata  ter na socialnem omrežju LinkedIn. NATO – Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA): Overview | LinkedIn Post | Feed | LinkedIn

 

Besedilo: Liliana Brožič, MORS,  nacionalna predstavnica v DIANA
Foto: NATO

Več v reviji Slovenska vojska (januar 2023): sv_23_01.pdf (gov.si)

Komentarji za to objavo so zaprti.