Kako postati član?

Članstvo v Grozdu obrambne industrije Slovenije, g.i.z.

Temeljni namen Grozda obrambne industrije je, spodbuditi razvoj slovenske obrambne industrije, kar pomeni spodbuditi tudi podjetja, ki so dejavna izključno na civilnih programih, da usmerijo svoje aktivnosti tudi na obrambne programe. Zato si prizadevamo, da bi država zagotovila čim bolj prijazno in spodbudno okolje za delovanje teh podjetij tako, da bi slovenska podjetja lahko bolje izkoristila članstvo Republike Slovenije v Nato in EDA.

Grozd ima vzpostavljene redne kontakte s predstavniki Ministrstva za obrambo RS. Sodelovanje poteka na osnovi podpisanega Programa o sodelovanju med MORS in GOIS. Sodelovanje poteka na področjih izmenjave informacij, promocije slovenske obrambne industrije ter sodelovanja na področju raziskav in razvoja. GOIS je tudi kontaktna točka za mednarodno sodelovanje slovenske obrambne industrije s tujino. Še poseben poudarek je namenjen internacionalizaciji slovenskih podjetij.

Tako na GOIS redno organiziramo predstavitve naših podjetij tujim delegacijam, ko le te obiščejo MORS.

Imamo redne letne predstavitve naših podjetij tujim vojaškim atašejem akreditiranih v Sloveniji in našim vojaškim atašejem akreditiranih v tujih državah, ki jih naša podjetja seznanjajo o ponudbi proizvodov in storitev.

Sodelujemo pri organizaciji posameznih obiskov tujih vojaških atašejev v naših podjetjih.

Organiziramo srečanja s podjetji obrambnih industrij drugih držav.

Organiziramo skupinske mednarodne sejemske nastope podjetij na področju obrambe, varnosti in zaščite na ključnih sejmih v regiji in ter organiziramo skupne delegacije in B2B srečanja na drugih pomembnejših sejmih in dogodkih. Pri tem sodelujemo s SPIRIT Slovenija in se prijavljamo na razpise za skupinske nastope podjetij v tujini, ki znatno znižajo stroške nastopa podjetij na sicer dragih obrambnih sejmih.

Preko Grozda obrambne industrije organiziramo za slovenska podjetja tudi srečanja na t.i. »matchmaking« srečanjih podjetij s področja obrambnih in letalskih industrij v tujini.

K nam prihajajo posamezniki in delegacije, ki jih zanimajo informacije o slovenskih ponudnikih proizvodov, komponent, storitev in visokotehnoloških ter inovativnih rešitev.

Prijavnica je objavljena v pripetem dokumentu.


Pripeti dokumenti