Sodelovanja med Grozdom obrambne industrije Slovenije in Združenjem madžarske obrambne industrije (DIAH)

Predstavnika veleposlaništva RS na Madžarskem VBP (Ekonomski svetovalec na VBP in obrambni ataše RS na Madžarskem) sta v začetku februarja 2016, opravila pogovor s predstavnikom  Združenja madžarske obrambne industrije (DIAH) Attilo Zsitnyanyijem.

Namen obeh sestankov je bil vzpostavitev stikov med Grozdom obrambne industrije Slovenije (GOIS) in DIAH, pridobitev informacij o članstvu v DIAH, o obsegu in pomenu Obrambne industrije na Madžarskem ter ugotoviti možnosti za povezovanje med slovenskimi in madžarskimi podjetji – člani GOIS in DIAH, ki izkazujejo interes za podpis Sporazuma o sodelovanju (MoU), med DIAH in GOIS. Sodelovanje bi potekalo v obliki B2B srečanj.

Madžarka obrambna industrija ima ca. 1700 zaposlenih, največja njihova naročnika sta vojska  in policija. Velika večina podjetij je v zasebni lasti, samo štirje med njimi so v 75% državni lasti. DIAH ima 28 članov, pretežno so to mala in srednja podjtja, mednarodno sodelujejo z partnerji iz Slovaške, Češke, Poljske in Turčije. Za prodajo madžarskemu MO je potrebno imeti podjetje na madžarskem, ki je zadolženo za vzdrževanje in servisiranje.

Koncept možnega povezovanja tujih podjetij z madžarsko stranjo je dvojen: 

(1.) V smislu potencialnih dobav obstaja možnost neposrednega sodelovanja z MO na podlagi javnih razpisov, ki temeljijo na ustrezni evropski zakonodaji. Ob izpolnjevanju pogojev in tehničnih predpisov je po navedbah sogovornikov na MO možnosti za tovrstno sodelovanje veliko. Eden izmed osnovnih pogojev je, da mora t.i. follow-on podjetje delovati na Madžarskem (gre za podjetje, ki je odgovorno za vzdrževanje in servisiranje dobavljene opreme). 

(2.) Z neposrednim poslovnim sodelovanjem med tujimi in madžarskimi podjetji (GOIS in DIAH). Mnoga podjetja iz obeh združenj so si konkurenčna, veliko pa je tudi komplementarnih, kjer obstaja potencial za sodelovanje. Po ocenah sogovornikov (predvsem predsednik DIAH) je težko pričakovati posle, ki bi vključevali prodajo končnih izdelkov. Veliko več poslovnih priložnosti ponuja proizvodnja komponent, ki se vgrajujejo v končne izdelke, pri čemer gre za možnosti dobav v obe smeri. 

DIAH izkazuje tudi potencialni interes za sklenitev MoU z GOIS, ki mu naj sledijo konkretne oblike povezovanja med podjetji.

Skupne ugotovitve pogovorov:

  • madžarska stran oz. DIAH je pripravljena tesneje sodelovati z GOIS
  • nadaljnja prizadevanja je smiselno usmerjati v organiziranje poslovnega dogodka (B2Bs, mreženje); predstavitve in specializirane razstave obrambnih proizvodov niso smiselne oz. po izkušnjah DIAH ne prinašajo rezultatov;
  • predpogoj je vnaprejšnje definiranje nabora slovenskih in madžarskih podjetij;
  • potrebno je izluščiti komplementarna podjetja in jim omogočiti srečanja (lahko manjše število udeležencev in kakovostni sestanki);
  • osrednje težišče: nišni izdelki, pri čemer se je smiselno orientirati na proizvodnje komponente in sestavne dele, manj pa na končne proizvode; hkrati naj bo težišče na komponentah, ki so izdelane v Sloveniji (in obratno), in ne na izdelkih, ki vsebujejo sestavine iz uvoza;
  • DIAH je v svojih prostorih (oz. na MO) pripravljen gostiti prvi takšen dogodek (vsebinsko namenjen predstavitvi tekočih gibanj v obrambni industriji obeh držav, glavnina pa sestankom med podjetji).

B2B srečanje obrambnih podjetij obeh držav  je potekalo  v podjetju Gammatech, 1097 Budapest, Illatos street 9 v Budimpešti, v torek 12. aprila 2016, ob 13.00 uri.

http://www.gammatech.hu/?lang=eng&mnuGrp=mnuMain&module=main

Predstavitev Madžarske obrambne industrije.
Zmožnosti in priložnosti Madžarske obrambne industrije.

Komentarji za to objavo so zaprti.