Srečanje Obrambne industrije Slovenije in MORS

Na sedežu Grozda obrambne industrije Slovenije na GZS je v ponedeljek, 6. novembra potekalo srečanje predstavnikov obrambne industrije Slovenije s predstavniki Ministrstva za obrambo. Približno 80 udeležencev iz podjetij in več državnih ustanov so nagovorili direktor gospodarskega interesnega združenja Grozda obrambne industrije (GIZ GOIS) mag. Jože Renar, generalna direktorica GZS mag. Sonja Šmuc in ministrica za obrambo Andreja Katič.. 

Avtor: tvGZS

Ministrica za obrambo Andreja Katič je dejala, da si na ministrstvu in v Vladi prizadevajo za sodelovanje domačega gospodarstva pri nabavah vojaške opreme, in sicer prek sodelovanja pri razvoju obrambnih produktov, aktivnih skupinskih nastopov na dogodkih in sejmih ter v konstantnem povečanju izvoza obrambnih izdelkov v zadnjih letih. Posebej je kot primere dobrega sodelovanja s podjetji izpostavila brezpilotna letala, razvoj ročnega strelnega orožja, razvoj in nabavo simulatorjev za ročna protioklepna orožja ter razvoj novih zložljivih turnih smuči. Ministrica je kot pomembne ocenila skupne aktivnosti ministrstev za obrambo, za gospodarstvo, posebej SPIRIT Slovenija, in za zunanje zadeve, sofinanciranje skupinskih nastopov slovenske obrambne industrije v tujini ter organiziranje posebnih dogodkov obrambne industrije. 

Program sodelovanja med Ministrstvom za obrambo in GOIS, sklenjen leta 2011, je po oceni Andreje Katič uspešen. V okviru programa ministrstvo podjetja obvešča o projektih in načrtih nabav v prihodnosti. Pri večjih nabavnih postopkih bo organiziralo tematske sestanke ponudnikov z zainteresiranimi družbami obrambne industrije in s tem omogočilo, da slovenske družbe pridobijo dolgoročne poslovne povezave s tujimi dobavitelji. Dejala je, da se Ministrstvo za obrambo pripravlja na postopno povečanje sredstev za opremljanje Slovenske vojske in povečanje sredstev za raziskave in razvoj. Pri tem se bodo odpirale priložnosti za večje vključevanje v procese nabav za potrebe Slovenske vojske, pa tudi za sodelovanje tujih dobaviteljev z domačimi proizvajalci. 

Glede spodbujanja raziskav in razvoja je ministrica Andreja Katič dejala, da programe pripravlja tudi Evropska skupnost. Stalno strukturno sodelovanje na področju obrambe Evropske unije (PESCO), ki je predvideno v Pogodbi o Evropski uniji, predvideva možnost poglobljenega sodelovanja na področju obrambe. PESCO bi skupini držav, ki imajo ustrezne vojaške zmogljivosti in bi se temu obvezale, omogočilo, da razvijejo tesno sodelovanje in izvajajo vojaške operacije v imenu in na podlagi odločitve Evropske unije. PESCO bo tako po oceni ministrice Andreje Katič novo orodje za sodelovanje držav članic na področju varnosti in obrambe, spodbujalo pa bo tudi nadaljnje sodelovanje v okviru Evropske obrambne agencije (EDA). Ministrica je predstavila tudi Evropski obrambni sklad (EDF), ki bo usklajeval, dopolnjeval in povečal nacionalne naložbe v obrambne raziskave, razvoj prototipov ter nakupe obrambne opreme in tehnologije.

Na srečanju je spodbujanje tujih investicij v industrijo predstavil državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Aleš Cantarutti, generalni direktor Direktorata za logistiko Ministrstva za obrambo mag. Željko Kralj je podrobneje predstavil pravno podlago za sodelovanje ministrstva in podjetij, tabelo obrambnih izdatkov in strukturo, sodelovanje s podjetji in primere dobrih praks, pa tudi nadaljnje priložnosti. Njegov sodelavec polkovnik Robert Šipec je govoril o spodbujanju raziskav in razvojnih vlaganj v okviru EU, o izkušnjah iz dosedanjih skupinskih nastopov na obrambnih sejmih in načrtih za prihodnje pa direktor GIZ GOIS mag. Jože Renar.

Avtor besedila: MORS

Foto: GZS

Komentarji za to objavo so zaprti.