Srečanje predstavnikov podjetij obrambne industrije Slovenije z ministrom Jankom Vebrom in njegovo ekipo

Na sedežu Grozda obrambne industrije Slovenije, g.i.z. GOIS, na Gospodarski zbornici Slovenije je v petek 28. novembra 2014, potekalo srečanje predstavnikov podjetij slovenske obrambne industrije z Ministrom za obrambo Jankom Vebrom in njegovo ekipo. Srečanja v organizaciji GOIS in MORS se je udeležilo več kot 50 predstavnikov, 39 podjetij in institucij.

Minister za obrambo Janko Veber in Ivan Kralj predsednik Nadzornega sveta GIZ GOIS

Ministra so ob prihodu na GZS sprejeli  mag. Jože Renar, direktor GIZ GOIS,  Ivan Kralj predsednik Nadzornega sveta GIZ GOIS ter predsednik Gospodarske zbornice Slovenije mag. Samo Hribar Milič.

Minister za obrambo Janko Veber in predsednik Gospodarske zbornice Slovenije mag. Samo Hribar Milič

Zbrane je uvodoma nagovoril predsednik Gospodarske zbornice Slovenije mag. Samo Hribar Milič, ki je povedal, da je slovensko gospodarstvo na poti rasti. Te pozitivne trende pa v glavnem generirajo izvozniki. Po njegovih besedah naj bi v zadnjem času ob pomoči evropskih sredstev zaznalo rast tudi slovensko gradbeništvo.  

Minister Janko Veber je izpostavil dobro sodelovanje Ministrstva za obrambo in Gospodarske zbornice Slovenije ter spomnil na visoke obresti, ki jih Slovenija po ministrovih besedah neupravičeno odplačuje na mednarodnih trgih. Prav ta sredstva bi morali v prihodnje nameniti razvoju in investicijam. »Sinergija pri vlaganju v razvoj novih tehnologij in novih produktov ter tudi pri odpiranju trgov je bila danes izjemno prisotna in to je tisto, kar v Sloveniji potrebujemo zaradi gospodarske rasti, zaradi aktivnosti, da potem tudi lahko povečujemo vlaganja v razvoj in investicije. Današnji pogovor ocenjujem zelo pozitivno. Vsi udeleženci so pokazali, da zelo dobro poznajo to področje in da želijo sodelovati ter da s skupnim nastopom lahko naredimo mnogo več, kot smo v tem obdobju, ko je nastopila gospodarska kriza.«

Predstavniki Direktorata za logistiko na obrambnem ministrstvu so poleg obetov za prihodnje glede vlaganja v raziskave in razvoj predstavili tudi možnosti sodelovanja pri razvojni in tehnološki dejavnosti EDA, ki je namenjena iskanju skupnih tehnoloških rešitev za operativne potrebe. V različne programe in projekte se lahko vključi večje število držav (Joint Investment Programmes – JIP), lahko pa gre tudi za več projektov v programu. Projekti se razlikujejo tako po trajanju, obsegu in pričakovanih rezultatih kot tudi po načinu financiranja. Odpirajo se tudi možnosti za sodelovanje na razpisih preko kohezijskih skladov. Na področju skupnih evropskih raziskovalnih in razvojnih projektov (Zaščita sil, Inovativni koncepti in nove tehnologije) smo v preteklosti že omogočili sodelovanje naših raziskovalnih entitet v skupni višini 2,1 milijona evrov.

Industrijska participacija Slovenije skozi Natov projekt Letališče Cerklje je pozitiven primer skupnih varnostnih investicij, kjer je že bilo porabljenih 26 milijonov evrov sredstev, od tega je bilo za več kot 80 odstotkov vrednosti sklenjenih pogodb s slovenskimi izvajalci. Prav tako naša industrija uspešno sodeluje pri projektu AGS (nadzor terena iz zraka), s 60 odstotki slovenske udeležbe. Slovenske znanstvenoraziskovalne inštitucije so pokazale tudi zanimanje za projekt brezpilotnih letal.

Predstavniki strokovnih služb Ministrstva za obrambo so zbranim predstavili tudi izvajanje procesov standardizacije, kodifikacije in zagotavljanja kakovosti ter njihovo delo v nacionalnih, Natovih in mednarodnih standardizacijskih in kodifikacijskih organizacijah. Za gospodarstvo so pomembni standardi materialnih sredstev, ki so podlaga za dokazovanje skladnosti proizvoda z zahtevami, njihova uporaba pa v postopkih naročanja obrambnih proizvodov predstavlja konkurenčno prednost. Z namenom podrobnejše predstavitve področja bo v prvi polovici naslednjega leta Ministrstvo za obrambo na GOIS organiziralo tudi ekspertno delavnico. 

Gospodarstveniki so ministru Vebru predstavili težave, s katerimi se spopadajo na tujih trgih, ter izrazili željo, da bi jim obrambno ministrstvo omogočilo sodelovanje pri uradnih obiskih ministra in vojaških delegacij v tujini, kar bi jim odpiralo premnoga vrata.

Foto: Bruno Toič, MORS
Video: tv.GZS

Komentarji za to objavo so zaprti.