Vabilo k vpisu v katalog »Slovenian Defence Products 2017«

Vabimo vas k predstavitvi vašega podjetja v novi izdaji kataloga Slovenian Defence Products, ki je edini tovrstni katalog v Sloveniji in je namenjen predstavitvi proizvodov in storitev slovenskih podjetij s področja obrambe varnosti in zaščite najbolj relevantnim trgom in ciljnim skupinam v svetu. To bo že njegova četrta izdaja od ustanovitve Grozda obrambne industrije Slovenije. V katalogu bodo predstavljeni proizvodi slovenskih podjetij ki obsegajo široko področje od sistemov in izdelkov, sklopov, komponent in polizdelkov ter storitve s področja razvoja in raziskav in specialnih tehnologij, saj je vojaška industrija izjemno pomemben kupec zelo širokega spektra tehnološko najnaprednejših proizvodov in storitev.

Naša storitev za podjetja in ustanove ob vpisu v katalog poleg oblikovanja in tiska kataloga zajema tudi njegove redne predstavitve in distribucijo do najbolj relevantnih mednarodnih ciljnih javnosti in potencialnih kupcev v naslednjih dveh letih. Poleg tega bo predstavljen tudi na naši spletni strani.

Katalog predstavlja temeljno promocijsko gradivo GOIS in bo najmanj naslednji dve leti redno predstavljen na vseh dogodkih GOIS-a, na največjih sejmih obrambe v tujini, skupnih in posamičnih predstavitvah vsem obrambnim atašejem drugih držav akreditiranim v Slovenji in slovenskim atašejem v tujini, srečanjem z obrambnimi asociacijami drugih držav in z njihovimi podjetji, na vseh bilateralnih srečanjih Ministrstva za obrambo RS z obrambnimi ministrstvi in nabavnimi direktorati različnih držav, slovenskim diplomatskim predstavništvom v tujini, obiskih potencialnih dobaviteljev MORS-u iz tujine, specializiranih B2B srečanjih naših podjetij z obrambnimi in letalskimi industrijami, specializiranih slovenskih gospodarskih delegacijah v tujini, evropski obrambni agenciji EDA in predstavništvih NATO, ob različnih mednarodnih dogodkih povezanih z obrambo, varnostjo in zaščito.  

Ceno celotne storitve bomo naročnikom zaračunali v obliki zakupa predstavitvenih strani v katalogu in nakupa minimalnega števila izvodov. Večji del nakupljenih izvodov bo namenjen za promocijo kataloga preko že navedenih aktivnosti GOIS, del pa jih bodo dobili naročniki, ki jih bodo uporabljali za lastno promocijo in s tem tudi za promocijo vseh ostalih naročnikov. S tem pa bodo vsi naročniki ob enem postali promotorji tudi vseh ostalih v katalogu predstavljenih naročnikov.

Novi katalog bo zasnovan v podobni obliki kot katalog iz leta 2015 in bo v elektronski obliki objavljen tudi na naši spletni. 

Prva pomembnejša mednarodna predstavitev kataloga bo na enem največjih sejmov obrambne industrije na svetu DSEI, septembra v Londonu.

Nekaj izvodov bo zakupil tudi MORS za njihovo lastno uporabo.

Za vpis v katalog potrebujemo:

 1. Logotip v vektorski obliki
 2. Lektoriran tekst v angleščini VB (kompatibilno MS Word) 
 3. Fotografije z ločljivostjo vsaj 300 dpi (JPG ali TIF format)
 4. Število zakupljenih strani

Po prejemu vse potrebne dokumentacije za vpis v katalog (št. strani, logotip, fotografije in tekst), vam bomo v podpis poslali Pogodbo o sodelovanju.

Na osnovi podpisane pogodbe bomo oblikovali vaše predstavitve in vam jih poslali v pregled.

Popravke oblikovanih strani bomo v okviru ponujene cene lahko izvršili le enkrat. V kolikor bi bili potrebni še dodatni popravki vam jih bomo dodatno zaračunali oz. jih ne bomo upoštevali, če bi to ogrozilo končni rok priprave kataloga.

Pogoji za vpis v katalog:

V katalogu se lahko predstavijo podjetja in ustanove z vsebinami povezanimi s področjem obrambe, varnosti in zaščite ter dvojne rabe. Naročniki se bodo v katalogu lahko predstavili največ na štirih straneh, poleg tega bo moč zakupiti tudi zadnjo stran platnic.

Podjetje, ki se v katalogu predstavlja na 1 do 2 straneh bo dolžno zakupiti vsaj 230 izvodov kataloga in od tega predati na GOIS vsaj 150 izvodov.

Tista podjetja, ki se bodo predstavljala na treh ali več straneh morajo zakupiti vsaj 330 izvodov in od tega predati na GOIS vsaj 230 kosov.

Cena vpisa v katalog:

Člani GOIS:

 • Cena vpisa v katalog za člane znaša 150€+DDV za prvo stran in 90€+DDV za vsako naslednjo stran, do največ 4 strani.
 • Cena izvoda znaša 2€/kos+DDV.
 • Zakup minimalnega števila izvodov.

 Člani GZS:

 • Cena vpisa za člane GZS znaša 210€+DDV za prvo stran in 120€+DDV za vsako nadaljnjo stran, do največ 4 strani.
 • Cena za izvod znaša 2,7€/kos+DDV.
 • Zakup minimalnega števila izvodov. 

Nečlani:

 • Cena vpisa za nečlane znaša 300€+DDV za prvo stran in 180€+DDV za vsako nadaljnjo stran, do največ 4 strani.
 • Cena za izvod bo znašala 3,5€+DDV.
 • Zakup minimalnega števila izvodov.

 Primer izračuna cene vpisa v katalog: Strošek predstavitve podjetja v  katalogu, ki je član GOIS in se v katalogu predstavlja na dveh straneh znaša 700€+DDV (150€+90€+230*2€ = 700€+DDV). V ceni je vključen nakup 230 katalogov od katerih jih vi prevzamete 100, 130 pa jih pustite na GOIS-u za potrebe distribucije in predstavitev kot je navedeno v ponudbi.

 • Poleg navedenega vam omogočamo tudi oglaševanje na ovitku kataloga. 

Zakup zadnje zunanje platnice znaša 1000€+DDV. Notranji dve hranimo za MORS, v primeru lihega števila listov pa bo na razpolago še zadnja notranja stran (ne na platnicah) po ceni 600€+DDV.

Prosimo vas, da nam najkasneje do 25. maja 2017 javite svoj interes in število strani, za katere predvidevate, da bi zadoščale za vašo predstavitev.

Avtor: GIZ – GOIS

Komentarji za to objavo so zaprti.