MORS: več pozornosti in sredstev za RRI; pogodba s TIMTEC DEFENCE

MORS vse več pozornosti namenja obrambni raziskovalno-razvojni dejavnosti. Področje domačih raziskav in razvoja bo prispevalo k pospeševanju tehnološkega razvoja v Sloveniji, tako v okviru zagotavljanja obrambnih potreb kot pri nadaljnjem razvoju nacionalnovarnostnega sistema. V sklopu tega tudi pogodba s Timtec Defence za projekt Oborožen kombiniran brezpilotni letalni sistem in projekt Boj proti rojem brezpilotnih letalnih sistemov. ČESTITAMO!

Načrt RR dejavnosti 2022 – 2023 za oblikovanje novih projektov:

  • napredne IKT znanosti
  • razvoj avtomatiziranih in avtonomnih sistemov
  • razvoj varčnih, učinkovitih in naprednih energijskih sistemov
  • simulacije in modeliranje v podporo odločanju
  • razvoj senzorskih sistemov
  • zaščita in reševanje
  • varstvo pred požariDruga področja: napredne biološke in povezane znanosti, kognitivne znanosti, izboljšana učinkovitost delovanja in zdravja vojaka, zaščita sil, tehnologije v podporo vesoljski domeni, obrambno-varnostne študijeKot presečni področji bodo vključeni kibernetika, AI in digitalizacija.
Več

Potekal je EDF info dan

MORS je v sodelovanju s SBRA organiziral predstavitev Evropskega obrambnega sklada. V delovnem programu EDF za leto 2022 je skupaj obravnavanih kar 33 tem ter zbranih 924 milijonov evrov sredstev, v okviru osmih razpisov za zbiranje predlogov za začetek številnih velikih prepoznavnih projektov. Poleg tega delovni program Evropskega obrambnega sklada za leto 2022 zagotavlja nepretrgano financiranje nekaj pomembnih projektov, začetih v okviru dveh -programov, ki sta bila predhodnika Evropskega obrambnega sklada. Ob tem delovni program za leto 2022 uvaja vrsto novih orodij za spodbujanje inovacij na področju obrambe, vsa v enem samem novem okviru, imenovanem Inovacijski program EU na obrambnem področju (EUDIS). Letos sta s proračunoma v višini po več kot 120 milijonov evrov v središču pozornosti dve ključni področji za podporo razvoju ,zmogljivosti: vesolje in pomorsko bojevanje. Poleg tega bo več kot 70 milijonov evrov dodeljenih raziskovalnim in razvojnim dejavnostim v naslednjih dveh kategorijah: kibernetska varnost in informacijska prevlada.

GOIS namerava v sklopu delovne skupine MORS-GOIS organizirati tudi predstavitev dobrih praks doma in iz tujine v nišnih kategorijah. VAS OBVESTIMO.

Predstavitev slovenskega vesoljskega sektorja, 4. 10. 2022

Sejmi in konference

Več

Razpisi

Aktualni razpisi in objave MORSMNZMGRTJavne objave RS

Ključni portali za javna naročila na področju obrambe v tujini

TED tenders obvestila o javnih naročilih EU in širše s področja obrambe

EU, NATO programi in razpisi