Sporočilo za javnost po konferenci Grozda obrambne industrije Slovenije

V ponedeljek, 28. novembra, je v prostorih Kadetnice Maribor potekala konferenca Grozda obrambne industrije Slovenije, na kateri so predstavniki državnih in raziskovalnih organizacij ter uspešni podjetniki spregovorili o aktualnih trendih, priložnostih in tveganjih obrambne industrije v spreminjajočem se geopolitičnem, tehnološkem in podnebnem okolju.

Udeležence konference so po pozdravu gostitelja brigadirja Petra Zakrajška, poveljnika Centra vojaških šol in organizatorja, Mateja Miklavčiča, predsednika GOIS, nagovorili mag. Željko Kralj, v.d. generalnega direktorja Direktorata za logistiko iz Ministrstva za obrambo, dr. Branko Lobnikar, državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve, in dr. Klemen Grošelj, poslanec Evropskega parlamenta.

Svet in geopolitična slika se zelo hitro spreminjata, zato se mora temu trendu hitro prilagajati tudi obrambna industrija. Slovenska obrambna industrija postaja sicer vse bolj prodorna in prepoznavna gospodarska panoga, sledi razvojnim izzivom in pridobiva na širši družbeni prepoznavnosti. Je ena od gonilnih sil visokotehnološkega razvoja na različnih področjih uporabe in se danes suvereno umešča v širok raziskovalni, razvojni in inovativni spekter, je poudaril mag. Željko Kralj, ki je v imenu Ministrstva za obrambo nagovoril navzoče.

V Grozdu obrambne industrije Slovenije si prizadevamo za krepitev konkurenčnosti slovenskih podjetij s področja obrambe, zaščite in varnosti in sodelovanja z relevantnimi inštitucijami. Kot je poudaril predsednik nadzornega sveta GOIS Matej Miklavčič, bi morala slovenska podjetja v panogi, država in drugi deležniki v času spremenjene varnostne slike v Evropi krepiti vezi, zato se je zahvalil ministrstvu za obrambo za pomoč pri organizaciji in za udeležbo predstavnikov prisotnih resorjev na današnji konferenci, ki zagotovo predstavlja pomemben del sodelovanja. GOIS združuje 51 podjetij, ki dosegajo nadpovprečno dodano vrednost na zaposlenega in so pretežno izvozno usmerjena. Dodal je, da je nacionalna obrambna industrija zagotovo pomemben dejavnik pri strateškem zagotavljanju obrambnih sposobnosti vsake suverene države. GOIS ima sicer z obrambnim ministrstvom podpisan program sodelovanja iz leta 2011, ki je podlaga za večletno skupno sodelovanje in pripravo ter izvedbo letnega plana med obema deležnikoma.

Kralj je večkrat poudaril trdno zavezo za nadaljnje odlično sodelovanje z Grozdom obrambne industrije Slovenije in današnjo konferenco ocenil kot eno izmed podlag za čvrst partnerski odnos. Dodal je, da bodo na obrambnem ministrstvu v prihodnjih dveh letih namenili izdatna sredstva za modernizacijo slovenske vojske, infrastrukturo, za posebne projekte po Zakonu o investicijah ter posebej za raziskovalne in razvojne projekte obrambne industrije. Pomena sodobnih obrambnih sistemov se zaveda tudi Evropska unija, ki namenja znatna finančna sredstva za skupne raziskovalno-razvojne projekte na tem področju. V obdobju 2021-2027 tako EU za to namenja 7,9 milijarde evrov. Pri kandidiranju za ta sredstva pa so po besedah Kralja slovenska podjetja med najuspešnejšimi, saj je bilo v letu 2021 za (so)financiranje odobrenih kar 78 % prijavljenih projektov Evropskega obrambnega sklada s slovensko udeležbo. Dodal je, da se obrambno ministrstvo zaveda pomena vključenosti obrambne industrije v vse segmente, kar je še posebej pomembno z vidika samozadostnosti in samooskrbe. Poudaril je, da smo veliko produktov sposobni narediti sami, za kar pa bo v prihodnje potrebno »še bolj intenzivno sodelovanje ter povezovanje v razvojne in produktne celice, ki bodo kos izzivom v zaostreni mednarodni konkurenci.«

Lobnikar je spregovoril o vidikih notranjega ministrstva na aktualna vprašanja obrambne industrije. »Prepričani smo, da si z izmenjavo znanj, kot je na primer današnje srečanje, s testiranjem tehnologij in drugimi oblikami sodelovanja, lahko vzajemno pomagamo na poti k skupnemu cilju - to je biti vedno boljši,« je poudaril Lobnikar. Povedal je, da se na notranjem ministrstvu zavedajo, da so spremembe v sodobnem globalnem svetu edina stalnica in da se morajo ponudniki in uporabniki trgu vsakodnevno prilagajati. »Zato si tudi v prihodnje želimo sprotnega obveščanja, tako o novih priložnostih, kot tudi o izzivih, s katerimi se naši potencialni ponudniki srečujete. Tudi tako bomo javna naročila učinkovito načrtovali in oblikovali naša pričakovanja,« je zaključil Lobnikar. Tako Kralj kot Lobnikar sta poudarila, da oba resorja med drugim nudita referenčno testno okolje, ki ga lahko po dogovoru uporabijo podjetja.

Evropski poslanec dr. Grošelj je spregovoril o tehnoloških in obrambnih trendih v spreminjajočem se geopolitičnem okolju in poudaril pomen investicij v raziskave in razvoj, ki lahko krepijo vidik konkurenčnosti obrambne industrije: »Vse države in industrije, ki so nekako v tem področju najbolj napredne, kažejo, da ne gre samo za vprašanje vojaških nabav kot takih, temveč gre predvsem za vprašanje raziskav in razvoja. Se pravi, ključno je – in to moramo poudariti – vlagati v raziskave in razvoj.« Grošelj je med drugim izpostavil, da se v Evropi dogajajo velike spremembe, saj prihaja tudi do procesa preobrazbe evropske obrambne industrije, ki je povezan s procesom oblikovanja skupnih evropskih obrambnih zmogljivosti. »Oblikujejo se močni grozdi, ki bodo sodelovali med seboj.« Dodal je, da bo v slovenskem prostoru oziroma pri procesih v Sloveniji ključna vloga države. »Obrambna industrija in pa država bosta v tem pogledu morali delovati z roko v roki,« je poudaril.

Na konferenci so se nato odvili štirje paneli, na katerih so gostje predstavili, kakšne so prihodnje potrebe ter načrtovane investicije oboroženih in varnostnih sil Slovenije, kako se lahko slovenska industrija s področja obrambe, zaščite in varnosti vključuje v razne nacionalne in evropske projekte, kakšni so tehnološki trendi in kako tovrstna podjetja pri tem podpira bančni sektor.

Na prvem panelu so se o investicijah za krepitev slovenske obrambe, zaščite, varnosti in reševanja pogovarjali brigadir Anže Rode, načelnik štaba Generalštaba Slovenske vojske, mag. Željko Kralj, v.d. generalnega direktorja Direktorata za logistiko na MORS, Bojan Bučinel, v.d. generalnega direktorja Direktorata za logistiko na MNZ ter Darko Podgornik iz Generalne policijske uprave.

Drugi panel, ki se je osredotočil na spodbujanje RRI, vključevanje in sodelovanje slovenskih deležnikov v nacionalnih, EU in NATO obrambnih programih, je gostil vodjo oddelka za vojaško tehnologijo, raziskave in razvoj na MORS, dr. Lariso Pograjc, načelnika sektorja za opremljanje na MORS, polkovnika Roberta Šipca, tehničnega direktorja podjetja Pipistrel, dr. Tineta Tomažiča ter direktorja podjetja Guardiaris, Primoža Peterco.

Na tretjem panelu so se o potencialih in grožnjah novih tehnologij na področju obrambne industrije pogovarjali profesor Fakultete za računalništvo in informatiko dr. Vlado Stankovski, direktor podjetja C-Astral, Marko Peljhan, direktor podjetja Viris, Milan Gabor ter produktni vodja podjetja Arctur, Andrej Košiček.

Četrti panel se je osredotočal na izzive poslovanja z bankami v obrambni industriji in je ob predstavnikoma Gorenjske banke gostil mag. Aleša Nanuta in Slađano Mlađenović iz oddelka za obrambno industrijo in promet z obrambnimi proizvodi na MORS.

Konferenca je nedvomno ponudila veliko odgovorov na vprašanja obrambne industrije in predstavila izvrstno priložnost za vzajemno delitev znanja, izkušenj in dobrih praks med državnimi organi, raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom.

Konferenco, ki je bila za člane GOIS brezplačna, so sponzorirala podjetja Dat-Con, Izop-K, Comark, SkyLabs, Kompas Telekomunikacije, Guardiaris, Valhalla Turrets, Trimpeks, PannaPlus, Armas in Vina Šerbinek.

Komentarji za to objavo so zaprti.