Proizvodnja in promet z obrambnimi proizvodi

Republika Slovenija si prizadeva za uresničevanje in krepitev mednarodnih omejitev pri prometu z orožjem in z blagom z dvojno rabo, kot je Pogodba o trgovini z orožjem (v angleščini), da bi tako prispevali k mednarodnemu miru, varnosti in spoštovanju človekovih pravic. Slovenija dejavno sodeluje tudi v mednarodnih izvoznih režimih, med katerimi je najbolj viden Wassenaarski aranžma (v angleščini), ki si prizadeva za spodbujanje preglednosti in odgovornosti pri prometu z orožjem in blagom z dvojno rabo.

Dejavnost proizvodnje in prometa z obrambnimi proizvodi lahko opravljajo gospodarske družbe, zavodi in samostojni podjetniki. Subjekti morajo predhodno pridobiti soglasje za proizvodnjo ali dovoljenje za promet z vojaškim orožjem in opremo.Vojaško orožje in oprema, torej orožje, orožni sistemi, strelivo, vojaški eksplozivi, oprema in drugo, so končni proizvodi vojaškega značaja in namena, posebej oblikovani, razviti in proizvedeni izključno za vojaško uporabo. Mednje sodijo tudi bistveni deli, sklopi in podsklopi vojaškega orožja in opreme. Proizvodi se v isti obliki ne morejo uporabljati za civilne namene.Obrambni proizvodi so proizvodi, storitve in materiali, ki so tako kot vojaško orožje in oprema predmet mednarodne izvozne kontrole. Več o posameznih soglasjih in vlogah.

Pravne podlage

 

Povezave:

Več na Zakonodaja Ministrstva za obrambo